HALUK EVİTAN

Kağıt üzerine özgün baskı, 40 x 30 cm. İmzalı.